Na tej stronie znajdziesz informacje o warunkach i kosztach dostawy zamówień złożonych w sklepie internetowym comma.pl.

1. Warunki i koszty dostawy zamówień złożonych w sklepie internetowym

Dostawa dla zamówień złożonych w sklepie internetowym comma.pl realizowana za pośrednictwem firm transportowych:

– DPD
– InPost
– GLS

Koszt dostawy oraz ewentualna możliwość wyboru firmy transportowej (o ile taki wybór jest możliwy ze względu na gabaryty zamówienia) są automatycznie wskazane na karcie zamówienia w toku dokonywania zakupów.

Sklep internetowy comma.pl realizuje dostawy na terenie Polski oraz na na terenie całego Świata. Istnieje możliwości odbioru osobistego (indywidualnego) zamówień złożonych w Sklepie Internetowym comma.pl.

2. Czas dostawy

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar został dostarczony:

– dla zamówień realizowanych za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o. od 1 do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub dokonania zapłaty,
– dla zamówień realizowanych za pośrednictwem InPost S.A. od 1 do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub dokonania zapłaty.
– dla zamówień realizowanych za pośrednictwem GLS Sp. z o.o. od 1 do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub dokonania zapłaty.

O dacie dostawy decyduje kurier, a w przypadku braku możliwości dostawy, towar zostaje pozostawiony do odbioru w „punkcie awizacji” zgodnie z regulacjami ogólnymi tego kuriera.

Maksymalny okres realizacji zamówienia wynosi łącznie do 14 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze lub za pośrednictwem płatności on-line, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu DotPay) lub od dnia zapłaty (dla zamówień płatnych przelewem tradycyjnym, z zastrzeżeniem iż decyduje data otrzymania płatności przez Sprzedawcę, z Banku Klienta).

Sklep internetowy oferuje również towary o wydłużonym czasie dostępności, dla których nie stosuje się powyższych terminów dostaw. Towary te posiadają właściwe oznaczenie na karcie produktu („WYSYŁKA DO […] DNI”) oraz w Koszyku. Na karcie produktu wskazany będzie czas wysyłki produktu ze sklepu, natomiast w koszyku całkowity czas dostawy. Powyższe terminy liczone są od dnia dokonania zapłaty lub złożenia zamówienia (zgodnie z zasadami określonymi w pkt. VI.4 regulaminu sklepu internetowego). W przypadku zamówienia w ramach Koszyka choćby jednego towaru o wydłużonym czasie dostępności:

– dostawa całego zamówienia zostanie dokonana łącznie zgodnie z terminem dostawy, właściwym dla towaru (towarów) o najdłuższym czasie wysyłki;
– dla całego zamówienia mogą zostać wykluczone niektóre formy płatności, w szczególności może zostać wykluczona forma „za pobraniem”;
– ewentualne zawiadomienie o niedostępności towaru i zwrot otrzymanej kwoty (o którym mowa w pkt. VI.6 regulaminu sklepu internetowego) nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż 60 dni od złożenia zamówienia.

3. Godziny dostawy

Dostawy realizowane są co do zasady w dni robocze.

Dla zamówień realizowanych za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o. oraz InPost S.A. GLS Sp. z o.o.– w godzinach pracy kurierów (Klient otrzymuje za pomocą wiadomości e-mail/SMS informacje o nadaniu przesyłki oraz dacie i przewidywanej godzinie jej doręczenia);

W przypadku braku odbioru towaru podczas próby dostawy towar zostanie przekazany do najbliższego punktu awizacji, gdzie będzie oczekiwał na odbiór przez 2 dni kalendarzowe, po czym zostanie zwrócony do sprzedawcy.

Istnieje możliwość zamówienia ponownej dostawy (odpłatnie), po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.

4. Usługi świadczone przez dostawców.

Dla zamówień realizowanych za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o. oraz InPost S.A , GLS Sp. zo.o.– transport zamówienia pod wskazane miejsce (na zasadach ogólnych dla działania firm kurierskich).

UWAGA:

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na opakowanie dostarczanej paczki. Nie powinno ono mieć żadnych slajdów zniszczenia bądź otwarcia. W takich przypadkach należy zastosować procedurę reklamacji

5. Koszty dostawy

Koszty dostawy wyliczane są automatycznie przy przyjęciu następujących zasad:

cena za przesyłkę wynosi od 15 zł  za każdą sztukę towaru
dodatkowa opłata za „płatność pobraniem” (opcjonalne wyłącznie na terenie Polski) – od 20,00 zł

UWAGI:

w miarę możliwości technicznych towary w ramach jednego zamówienia są automatycznie łączone w jedną przesyłkę, co pozwala ograniczyć koszty przesyłki poszczególnych sztuk towaru,
cena za przesyłkę ustalana jest automatycznie przez system zależnie od: wagi towaru, wymiarów, przekroczenia standardów przesyłki u przewoźnika, wymogów co do postępowania z przesyłką itp.,
cena za przesyłkę podana jest przed złożeniem zamówienia (w toku jego realizacji na karcie „Faktura i Dostawa”). W przypadku braku akceptacji kosztów przesyłki, na tym etapie istnieje możliwość przerwania jego składania,
cena za dostawę wyliczona w momencie składania zamówienia jest ostateczna,
wybór przewoźnika jest możliwy jedynie w przypadku gdy, zgodnie z porozumieniem ze sprzedawcą, obaj przewoźnicy akceptują dany typ towaru (dostępni przewoźnicy dla danego zamówienia są automatycznie wskazywani na karcie „Faktura i Dostawa”, w przypadku braku akceptacji dostępnego przewoźnika, na tym etapie istnieje możliwość przerwania składania zamówienia).

6. Oferta „TOWAR Z DARMOWĄ DOSTAWĄ”

Oferta obejmuje tylko produkty oznaczone sformułowaniem „DARMOWA DOSTAWA”.

Oferta polega na zwolnieniu Klienta z kosztów dostawy towarów oznaczonych „DARMOWA DOSTAWA”, pod warunkiem objęcia zamówieniem wyłącznie tych produktów (w ramach oferty koszty te pokrywa Sprzedawca).

W przypadku objęcia jednym zamówieniem zarówno towarów oznaczonych „DARMOWA DOSTAWA”, jak i innych towarów („zamówienie łączone”) sprzedawca w ramach oferty pokrywa koszty dostawy w części jakiej koszty te przypadają na towary oznaczone „DARMOWA DOSTAWA”, a w pozostałym zakresie koszty dostawy pokrywa Klient. W takiej sytuacji koszt transportu zamówienia łączonego, w zakresie jakim przypada na Klienta, zostanie wyliczony automatycznie w koszyku w toku składania zamówienia. Sprzedawca może zrezygnować z przeniesienia części kosztów na Klienta. Ostateczny koszt dostaw jest wyliczany podczas realizacji zakupów

Oferta jest nieograniczona czasowo, z zastrzeżeniem, że może zostać zakończona lub zmieniona przez sprzedawcę, za uprzednim wcześniejszym zawiadomieniem, w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia przekazania informacji o zakończeniu luz zmiennie oferty. Umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian będą objęte ofertą na zasadach dotychczasowych.