Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące reklamacji i zwrotów dla zamówień złożonych w sklepie internetowym www.comma.pl.

1. Zwrot towaru (odstąpienie od umowy przez konsumenta)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu można wypełnić formularz elektroniczny dostępny pod adresem: https://www.comma.pl/odstapienie-od-umowy lub tradycyjny dostępny do pobrania tutaj, towar odeślij na swój koszt na adres: Comma, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, pieniądze zwrócimy ci na konto, lub w taki sposób jak zostały przez ciebie wpłacone, uprawnienie to przysługuje wyłącznie konsumentom.

Przed odesłaniem większego towaru lub większej ilości towarów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 71 71 99 112, lub na adres e-mai hi@comma.pl

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PRAWIE i SKUTKACH OSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: COMMA COLLECTIVE – ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, hi@comma.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie (na adres: COMMA COLLECTIVE, ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2. Reklamacje towarów

Reklamacje towarów z tytułu rękojmi lub niezgodności towarów z umową:

Reklamacje możesz złożyć korzystając z formularza “Rękojmia i niezgodność towaru z umową”, dostępnego na stronie “Zgłoś reklamację”. Wysłanie formularza reklamacyjnego zostanie potwierdzone poprzez odpowiedni automatyczny e-mail (wysłany na twój adres podany w treści zgłoszenia). Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego i zasadach dalszego postępowania z reklamowanym towarem poinformujemy Cię wysyłając informację na adres e-mail podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamację możesz zgłosić również w każdy inny dopuszczalny prawem sposób.

Uszkodzenia w transporcie:

W celu sprawnego załatwienia reklamacji sugerujemy, żeby przesyłkę sprawdzić już przy kurierze. W przypadku, gdy stwierdzisz uszkodzenie zawartości spowodowane niewłaściwym transportem, kurier niezwłocznie spisze protokół szkodowy i zabierze przesyłkę z powrotem. Jeśli sprawdzisz towar już po odjeździe kuriera i wtedy stwierdzisz jego uszkodzenie, zgłoś nam ten fakt po przez formularz “Rękojmia i niezgodność towaru z umową” dostępny na stronie „Zgłoś reklamację”.

Inne problemy związane z zamówieniem:

W przypadku innych problemów ze złożonym zamówieniem lub towarem prosimy o kontakt poprzez e-mail pod adresem hi@comma.pl.

3. Reklamacje płatności

W przypadku, gdy zapłacisz za towar, a status zamówienia pozostanie niezmieniony przez dłużej niż dwa dni robocze, zgłoś reklamację dotyczącą płatności.

Jak zgłosić reklamację płatności:

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji płatności wypełnij “Formularz reklamacji płatności”, znajdujący się na stronie kontakt.

4. Gwarancje

Część towarów dostępnych w sklepie objęta jest gwarancjami jakości. Gwarancje udzielane są przez producentów lub importerów. Czas trwania gwarancji jakości, jej warunki oraz procedura gwarancyjna zawarte są w karcie gwarancyjnej.

5. Alternatywne metody dochodzenia roszczeń

Informujemy, że COMMA COLLECTIVE nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.

6. Adres dla reklamacji oraz zwrotów

Adres pod który należy wysłać zwracany (w związku z odstąpieniem) lub reklamowany towar:

COMMA COLLECTIVE – ul. Robotnicza 70J, 53-608 Wrocław.

Nie zgłoszonych paczek nie odbieramy – prosimy o kontakt z nami przed wysyłką, pod numerem 665 777 644

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. wskazujemy:

– łącze elektroniczne do internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL,
– adres poczty elektronicznej – pierwszy punkt kontaktu: hi@comma.pl.