Na tej stronie znajdziesz informacje o warunkach i kosztach dostawy zamówień złożonych w sklepie internetowym comma.pl.

1. Warunki i koszty dostawy zamówień złożonych w sklepie internetowym

Dostawa dla zamówień złożonych w sklepie internetowym comma.pl realizowana za pośrednictwem firm transportowych:

– DPD Polska Sp. z o.o.
– InPost S.A.

Koszt dostawy oraz ewentualna możliwość wyboru firmy transportowej (o ile taki wybór jest możliwy ze względu na gabaryty zamówienia) są automatycznie wskazane na karcie zamówienia w toku dokonywania zakupów.

Sklep internetowy www.kupujpiekniej.pl realizuje dostawy włącznie na terenie Polski. Nie ma możliwości odbioru osobistego (indywidualnego) zamówień złożonych w Sklepie Internetowym www.kupujpiekniej.pl.

2. Czas dostawy

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar został dostarczony:

– dla zamówień realizowanych za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o. od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub dokonania zapłaty,
– dla zamówień realizowanych za pośrednictwem InPost S.A. od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub dokonania zapłaty.

O dacie dostawy decyduje kurier, a w przypadku braku możliwości dostawy, towar zostaje pozostawiony do odbioru w „punkcie awizacji” zgodnie z regulacjami ogólnymi tego kuriera.

Maksymalny okres realizacji zamówienia wynosi łącznie do 8 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze lub za pośrednictwem płatności on-line, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu Przelewy24) lub od dnia zapłaty (dla zamówień płatnych przelewem tradycyjnym, z zastrzeżeniem iż decyduje data otrzymania płatności przez Sprzedawcę, z Banku Klienta).

Sklep internetowy oferuje również towary o wydłużonym czasie dostępności, dla których nie stosuje się powyższych terminów dostaw. Towary te posiadają właściwe oznaczenie na karcie produktu („WYSYŁKA DO […] DNI”) oraz w Koszyku. Na karcie produktu wskazany będzie czas wysyłki produktu ze sklepu, natomiast w koszyku całkowity czas dostawy. Powyższe terminy liczone są od dnia dokonania zapłaty lub złożenia zamówienia (zgodnie z zasadami określonymi w pkt. VI.4 regulaminu sklepu internetowego). W przypadku zamówienia w ramach Koszyka choćby jednego towaru o wydłużonym czasie dostępności:

– ostawa całego zamówienia zostanie dokonana łącznie zgodnie z terminem dostawy, właściwym dla towaru (towarów) o najdłuższym czasie wysyłki;
– dla całego zamówienia mogą zostać wykluczone niektóre formy płatności, w szczególności może zostać wykluczona forma „za pobraniem”;
– ewentualne zawiadomienie o niedostępności towaru i zwrot otrzymanej kwoty (o którym mowa w pkt. VI.6 regulaminu sklepu internetowego) nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż 60 dni od złożenia zamówienia.

3. Godziny dostawy

Dostawy realizowane są co do zasady w dni robocze.

Dla zamówień realizowanych za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o. oraz InPost S.A. – w godzinach pracy kurierów (Klient otrzymuje za pomocą wiadomości e-mail/SMS informacje o nadaniu przesyłki oraz dacie i przewidywanej godzinie jej doręczenia);

W przypadku braku odbioru towaru podczas próby dostawy towar zostanie przekazany do najbliższego punktu awizacji, gdzie będzie oczekiwał na odbiór przez 2 dni kalendarzowe, po czym zostanie zwrócony do sprzedawcy.

Istnieje możliwość zamówienia ponownej dostawy (odpłatnie), po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.

4. Usługi świadczone przez dostawców.

Dla zamówień realizowanych za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o. oraz InPost S.A – transport zamówienia pod wskazane miejsce (na zasadach ogólnych dla działania firm kurierskich).

UWAGA:

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na gabaryty mebla oraz szerokość drzwi wejściowych i klatki schodowej w miejscu jego przeznaczenia. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości wniesienia mebla na skutek zaniechania tych czynności. Dla mebli w paczkach lub wymagających złożenia – celem oceny możliwości ich wniesienia, należy przyjąć gabaryty jak dla samego mebla.

5. Koszty dostawy

Koszty dostawy wyliczane są automatycznie przy przyjęciu następujących zasad:

cena za przesyłkę wynosi od 20 zł do 120 zł za każdą sztukę towaru
dodatkowa opłata za „płatność pobraniem” (opcjonalne) – 30,00 zł

UWAGI:

w miarę możliwości technicznych towary w ramach jednego zamówienia są automatycznie łączone w jedną przesyłkę, co pozwala ograniczyć koszty przesyłki poszczególnych sztuk towaru,
cena za przesyłkę ustalana jest automatycznie przez system zależnie od: wagi towaru, wymiarów, przekroczenia standardów przesyłki u przewoźnika, wymogów co do postępowania z przesyłką itp.,
cena za przesyłkę podana jest przed złożeniem zamówienia (w toku jego realizacji na karcie „Faktura i Dostawa”). W przypadku braku akceptacji kosztów przesyłki, na tym etapie istnieje możliwość przerwania jego składania,
cena za dostawę wyliczona w momencie składania zamówienia jest ostateczna,
wybór przewoźnika jest możliwy jedynie w przypadku gdy, zgodnie z porozumieniem ze sprzedawcą, obaj przewoźnicy akceptują dany typ towaru (dostępni przewoźnicy dla danego zamówienia są automatycznie wskazywani na karcie „Faktura i Dostawa”, w przypadku braku akceptacji dostępnego przewoźnika, na tym etapie istnieje możliwość przerwania składania zamówienia).

6. Oferta „TOWAR Z DARMOWĄ DOSTAWĄ”

Oferta obejmuje tylko produkty oznaczone emblematem „TOWAR Z DARMOWĄ DOSTAWĄ”.

Oferta polega na zwolnieniu Klienta z kosztów dostawy towarów oznaczonych „TOWAR Z DARMOWĄ DOSTAWĄ”, pod warunkiem objęcia zamówieniem wyłącznie tych produktów (w ramach oferty koszty te pokrywa Sprzedawca).

W przypadku objęcia jednym zamówieniem zarówno towarów oznaczonych „TOWAR Z DARMOWĄ DOSTAWĄ”, jak i innych towarów („zamówienie łączone”) sprzedawca w ramach oferty pokrywa koszty dostawy w części jakiej koszty te przypadają na towary oznaczone „TOWAR Z DARMOWĄ DOSTAWĄ”, a w pozostałym zakresie koszty dostawy pokrywa Klient. W takiej sytuacji koszt transportu zamówienia łączonego, w zakresie jakim przypada na Klienta, zostanie wyliczony automatycznie w koszyku w toku składania zamówienia.

Oferta jest nieograniczona czasowo, z zastrzeżeniem, że może zostać zakończona lub zmieniona przez sprzedawcę, za uprzednim wcześniejszym zawiadomieniem, w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia przekazania informacji o zakończeniu luz zmiennie oferty. Umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian będą objęte ofertą na zasadach dotychczasowych.